14. 6. 2021

Life4you.cz

zprávy, cestování, lifestyle. Buďte s námi v obraze

Dětské domovy na Cestě do pravěku

Národní geopark Barrandien připravil pro dětské domovy v České republice pod záštitou Václava Švendy, radního Středočeského kraje pro kulturu a cestovní ruch, výtvarnou a literární soutěž na téma: “Cesta do pravěku”.

Ekologické centru Orlov věnovalo každému dětskému domovu v České republice dva výtisky knihy Jana Sováka “Expedice badatele Věnceslava Brábka do Svrchní Křídy pod Černými Lesy”, která vypráví o dobrodružstvích cestovatele v čase. Zároveň s darem nabídlo dětským domovům zapojení do soutěže, kde je možné předkládat výtvarná či literární díla zaměřená na prehistorické období. “Kniha nebyla zvolena náhodně, Brábek je průvodcem v našem geoparku a zároveň jde o knihu zařazenou mezi Nejlepší knihy dětem v roce 2019/2020,” říká Jan Ruml, ředitel ekocentra.

Snahou ekocentra a Národního geoparku Barrandien je umožnit únik ze stresující situace koronavirových opatření do fantazie. Chceme pozvat děti z dětských domovů do světa, který byl na našem území před mnoha miliony lety. “Domnívám se, že tento nápad bude po proběhlé izolaci vítaným zpestřením života dětí v dětských domovech,” uvedl Václav Švenda, radní SčK.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny 25. června v Domě NATURA. Pro autory nejlepších prací jsou připravené zajímavé ceny. “Připravili jsme pro vítěze například pobyty v Národním geoparku Barrandien, kde navštíví místa s nálezy z prvohorních moří a vydají se tak na Cestu po dně ztracených moří zapsanou v kamenech,” říká Luboš Gardoň, ředitel Národního geoparku Barrandien.

Nucená izolace přinesla mnoho negativ, ale na druhé straně dala spoustu času, který můžeme naplnit sny a fantazií, která nám umožní překonávat překážky. Geopark Barrandien nabízí spoustu důkazů o jeho těžkých dobách, ale také o rozvoji života v něm. Je velkou učebnicí a zároveň pokladnicí záhad a dávných příběhů. Pojďte je společně s námi objevovat a poznávat. Více na www.geoparkbarrandien a na facebook.com/barrandien.