Hlavní město rozšiřuje web ockovani.praha.eu o anglickou mutaci, čímž chce pomoci cizincům získat informace k očkování, ale třeba si i zjistit, jaké hoaxy a dezinformace se o očkování šíří. Stránky přitom mají vysokou návštěvnost, denně je navštíví přibližně 1 500 lidí a měsíčně pak v průměru 53 tisíc lidí. Zároveň v dalších třech jazycích – ruštině, vietnamštině a ukrajinštině – nabízí město informace k očkování a opatřením, která v současnosti na území České republiky platí. Základní informace k očkování jsou integrovány formou linku na zmíněný web.

„Hlavní město od začátku očkování proti covidu-19 intenzivně pracuje na tom, aby bylo dostupné všem, kteří o něj projeví zájem. Praha je mezi kraji první v očkování podle místa podání na tisíc obyvatel, ale velká část očkovaných pochází ve skutečnosti odjinud. To je dáno i tím, že zde bydlí a pracují obyvatelé jiných regionů. V Praze navíc žije také mnoho cizinců a ani na ně nemůžeme s očkováním zapomenout, protože jinak nebude očkování fungovat jako ochrana celé populace,“ říká primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib. 

V Praze má podle statistik Ministerstva vnitra přechodné či trvalé bydliště téměř čtvrt milionu cizinců, přitom informace v cizím jazyce nejsou k dispozici ani na webových stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR a web koronavirus.mzcr.cz je k dispozici pouze v angličtině. Jen v metropoli však žije více jak 60 tisíc Ukrajinců, téměř 30 tisíc Rusů a přes 14 tisíc Vietnamců.

„V případě očkování těch, kteří nejsou pojištěni v systému veřejného zdravotního pojištění, musí vláda urychleně dořešit registraci a formu samoplátcovství. Praha v tomto nabízí veškerou součinnost,“ doplňuje primátor Zdeněk Hřib.

Současně město rozeslalo a dále rozesílá desítky tisíc letáků do různých zařízení po Praze, včetně obchodních řetězců Kaufland, Lidl, Albert, Globus či Billa, které pomohou informace rozšířit k velké části Pražanů. V letácích občané naleznou odpovědi na nejčastější dotazy k očkování, jako například jak fungují vakcíny či jak dlouho trvá ochrana. Letáky jsou distribuovány i do pražských nemocnic, knihoven, městským částem a dalších institucí, které jsou navštěvovány veřejností. Ve výsledku by se mělo jednat až o 100 tisíc letáků.