Vstup hlavního města Prahy do spolku Otevřená města v pondělí podpořili pražští radní. Spolek se zaměřuje na podporu digitalizace procesů a používání moderních a otevřených řešení ve veřejné správě. Otevřenými řešeními se rozumí řešení postavená na publikaci dat v souladu s otevřenými formálními normami, využívání open source software (svobodného software) nebo jeho vytváření v duchu iniciativy “public money, public code“. Ta prosazuje přístup, že software vyvinutý za veřejné peníze by měl mít zdrojový kód zveřejněný pod otevřenou licencí.

„Ke vstupu do spolku Otevřená města jsme se s koaličními partnery zavázali v programovém prohlášení na začátku našeho mandátu. Sdílením řešení s dalšími samosprávami, používáním společných open source software řešení a podporou tohoto trhu dojde v budoucnu k dalšímu snížení nákladů na IT služby, které město pro svůj provoz potřebuje. Už teď díky novým přístupům v IT šetříme oproti předchozímu období 143 milionů korun ročně,“ říká primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

Mezi hlavní výhody členství ve spolku patří mimo jiné snížení nákladů na členství pro městské části, snazší přístup k produktům spravovaným spolkem, možnost ovlivnit priority spolku na další roky a podpořit tak projekty, které pražské městské části nejvíce ocení a na které hlavní město Praha už nemá vlastní kapacitu. Zároveň vstup do spolku umožní snáze sdílet a propagovat otevřená řešení, která vznikla na úrovni hlavního města, a propagovat Prahu jako lídra v této oblasti.

Aktuálně jsou členy městské části Praha 1, 3, 12 a Praha-Ďáblice, ale i další české obce či kraje. Produkty spolku otevřených měst, například rozklikávací rozpočet CityVizor, využívá v Praze nyní 16 městských částí a další o jejich využití jednají. Vstup hlavního města do spolku Otevřená města budou ještě schvalovat pražští zastupitelé.