„Doufám, že schválená mediace splní to, k čemu mediace slouží, tedy najít cestu k jednomu stolu a odblokovat celou situaci, neboť výkup zbylého pozemku je jediná cesta, jak skládku revitalizovat. Vytěžení materiálu a převoz na jiné místo nejsou technicky ani finančně proveditelné,” uvedl radní hl. m. Prahy Jan Chabr.

Někdejší skládka v jámových lomech mezi městskými částmi Slivenec a Velká Chuchle se rozrostla i na volný terén a zabírá asi patnáct hektarů. Záměrem hlavního města bylo skládku sanovat a okolí revitalizovat, přípravy byly zahájeny již v roce 2015. Celou akci zdrželo náročné vypořádání majetkoprávních vztahů, které trvalo několik let.

„Po složitých jednáních se nám podařilo až na jednu výjimku odkoupit všechny pozemky, do kterých zasahuje skládka ze šedesátých let minulého století. Výjimkou byl pozemek soukromého majitele, který však tvoří pouze zlomek rozlohy celé skládky. Tento majitel na město podal žalobu o vyklizení svého pozemku, který tvoří patu skládky v prudkém svahu. Odvoz by ohrozil stabilitu celé skládky. Nové dva posudky, které si město zadalo udělat, prokázaly, že se skládka nedá odvést bez velkých škod na životním prostředí a obrovského zatížení městských částí Slivenec a Velká Chuchle, kudy by se materiál odvážel. Nakonec v rámci soudního jednání v květnu souhlasily obě strany s mediací, která má za cíl celou situaci vyřešit. První mediační jednání se uskutečnilo 19. července,“ uvedla náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Jana Plamínková.

Náklady spojené s odvozem a uložením jednotlivých součástí skládky by byly enormní, zvýšila by se dopravní zátěž, zejména na území Velké Chuchle a Slivence. Odkrytím skládky by také hrozilo negativní ovlivnění ovzduší v důsledku uvolnění plynů. S ohledem na možný dopad na území městských částí Praha–Velká Chuchle a Praha–Slivenec tyto městské části vstoupily do soudního řízení jako vedlejší účastníci na straně žalované.

Hlavní město má zájem na úpravě vztahů se žalobcem a souhlasilo s mediací, podmínkou podpisu smlouvy o mediaci bylo její schválení Radou hl. m. Prahy.

Skládka Velká Chuchle | Foto: praha.eu